En håndbog til GeoGebra 6

På disse sider findes en håndbog/manual til GeoGebra. Det er planen at det med tiden skal dække kernestoffet på stx. Gennemgangen er baseret på GeoGebra Classic 6, programmet kan hentes på https://www.geogebra.org/download.

Introduktion

De forskellige funktioner/muligheder i GeoGebra gennemgås dels gennem videoer, dels gennem eksempler på hvordan man kan anvende bestemte kommandoer i programmet.

Når forskellige kommandoer beskrives, skelnes der mellem om kommandoen skal bruges i algebra- eller i CAS-vinduet. Forskellen understreges ved at placere kommandoerne i forskellige bokse:

Algebra-vinduet/Inputfeltet
CAS-vinduet

Herunder følger et par videoer om generelle indstillingsmuligheder i GeoGebra.

Indstillinger

I videoen herunder gennemgås de forskellige indstillinger i GeoGebra og hvordan man slår de forskellige vinduer til og fra.

0:00Introduktion
0:57Indstillinger
1:27Perspektiv og vis
2:28Vinduernes indstillinger
3:53Flytte rundt på vinduerne
4:55Sprog, antal decimaler og skriftstørrelse

Objekter på tegneblokken

I videoen herunder gennemgås hvordan man ændrer på indstillingerne for koordinatsystemet på tegneblokken, og hvordan man skifter farve, stregtype osv. for forskellige objekter.

0:00Zoom på tegneblokken
0:57Skalere akserne hver for sig
2:10Standardvisning
2:20Slå akser og gitter til og fra
2:59Alle indstillingsmuligheder
3:50Indstil akser til multipla af π eller π/2
4:40Egenskaber for objekter på tegneblokken
6:30Objekter defineret i CAS