Regressionsanalyse

Hvis man har en liste af punkter, kan man lave forskellige former for regressionsanalyse i GeoGebra vha. kommandoer i algebravinduet.
Hvis man har en liste af punkter P, kan man lave forskellige former for regressionsanalyse.
FitLinje(P)
Bedste rette linje
FitVækst(P)
Eksponentiel regression, \(y=b\cdot a^x\)
FitExp(P)
Eksponentiel regression, \(y=b\cdot\mathrm{e}^{kx}\)
FitPot(P)
Potensregression
FitPoly(P, n)
Polynomiel regression af grad n
FitLog(P)
Logaritmisk regression
FitLogistisk(P)
Logistisk regression
FitSin(P)
Sinusregression
Hvis man kender tre punkter, f.eks. \(A(0, -1)\), \(B(2, 5)\) og \(C(4, 3)\), på grafen for et andengradspolynomium \(f\), kan man finde en forskrift for polynomiet vha. andengradsregression:
A = (0, −1)
B = (2, 5)
C = (4, 3)
f(x) = FitPoly({A, B, C}, 2)