Stykkevist definerede funktioner

Stykkevist definerede funktioner kan skrives ind i GeoGebra vha. Hvis-kommandoen. Kommandoens syntaks er

Hvis(Betingelse 1, , Betingelse 2, , Betingelse 3, , … )
Man skriver altså en liste af betingelser, og hvad der skal ske hvis betingelsen er opfyldt.

Funktionen \[ f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{for } x\leq 1 \\ 5-x^2 & \text{for } 1< x \leq 4 \\ 2x - 19 & \text{for } x>4 \end{cases} \] kan defineres på følgende måde:
f(x) := Hvis(x ≤ 1, x + 3, 1 < x ≤ 4, 5 − x^2, x > 4, 2x − 19)
Herefter kan man f.eks. beregne funktionsværdier
f(−1)
f(5)
eller løse ligninger
NBeregn(f(x) = 2)

Bemærkning

Når man løser ligninger med stykkevist definerede funktioner, er det en fordel at bruge NBeregn frem for Beregn, idet GeoGebra har svært ved at regne analytisk på begrænsede funktioner.