Fejlfinder

Hvis GeoGebra ikke rigtigt gør det du vil have den til, så check denne liste:

 1. Har du husket at bruge punktum som decimaltegn (og ikke komma) alle steder?
 2. Er du kommet til at skille koordinater med punktum i stedet for komma?
 3. Er du kommet til at skrive \ foran f.eks. sqrt( ) fordi du er vant til det i Word/OneNote? I GeoGebra skal matematiske funktioner skrives uden \.
 4. Har du husket at f.eks. \(ab\) (altså \(a\cdot b\) med implicit gangetegn) skal skrives som a ⋅ b eller a b?
 5. Har du huske at du ikke bare kan skrive e som Eulers tal? Det er altid bedre at bruge exp(x) frem for ex.
 6. Har du husket at regne i grader ved at sætte gradtegnet ° efter vinklen? GeoGebra regner ellers altid i radianer.
 7. Har du husket at bruge := til definitioner, og ikke bare = (i CAS-værktøjet)?
 8. Er du kommet til at definere en konstant et sted som du herefter vil bruge som ubekendt?
 9. Er dine parenteser sat rigtigt?
 10. Hvis GeoGebra svarer med et ?, kan det være at udtrykket ikke kan beregnes analytisk. Brug den tilsvarende numeriske beregner (typisk sætter man N foran kommandoen), f.eks. NBeregn i stedet for Beregn eller NIntegral i stedet for Integral.
 11. Mangler grafen? Check din \(x\)- og \(y\)-akse: Er grafen/figuren uden for billedet?
 12. Er grafen en lodret/vandret linje (og den skal være noget andet)? Check skaleringen af \(x\)- eller \(y\)-aksen.

Genveje

Tabellen nedenfor viser nogle af tastatur-genvejene i GeoGebra.

Tegn PC-genvej MAC-genvej Kommentar
e Alt + E Option + E Eulers tal, ca. 2,71828…
π Alt + P Ctrl + P Pi, ca. 3,14159…
° Alt + O Ctrl + O Gradtegn, vigtigt når man vil regne i grader
Alt + R Option + V Man kan også anvende sqrt( )
Alt + U Option + ,
Ctrl + 2 Cmd + 2 Forstørrer teksten, praktisk når man skal tage screenshots
Ctrl + 1 Cmd + 1 Tekst sættes til normal størrelse
α Alt + A Ctrl + A Mange græske bogstaver fås ved Alt/Ctrl + et bogstav
β Alt + B Ctrl + B
γ Alt + G Ctrl + G
μ Alt + M Ctrl + M
σ Alt + S Ctrl + S
Δ Shift + Alt + D Option + K Store græske bogstaver: Shift + Alt/Ctrl + et bogstav
1 Alt + 1 Cmd + 1 i første
2 Alt + 2 Cmd + 2 i anden
3 Alt + 3 Cmd + 3 i tredje
9 Alt + 9 Cmd + 9 i niende

Den fulde liste kan ses på https://wiki.geogebra.org/en/Keyboard_Shortcuts.