Matematiske funktioner

En liste over matematiske funktioner og hvordan de skrives i GeoGebra.

Funktion GeoGebra Kommentar
\( \sin^{-1}(x) \) asin(x) I CAS gives svaret i radianer
\( \cos^{-1}(x) \)acos(x)
\( \tan^{-1}(x) \)atan(x)
\( \sqrt x \)sqrt(x)
\( \sqrt[3]x \)cbrt(x)
\( \sqrt[n]{x} \)Nterod(x, n)
\( \mathrm{e}^x \)exp(x) Den naturlige eksponentialfunktion
\( \log(x) \)log(x), lg(x), log10(x) I ældre udgaver af GeoGebra var log den naturlige logaritme, så her er det godt at være forsigtig
\( \ln(x) \)ln(x) Den naturlige logaritme
\( \log_b(x) \)log(b, x) Logaritmen med grundtal \(b\)
\(K(n, r)\) nKr(n, r) Binomialkoefficienten. I ældre udgaver af GeoGebra er kommandoen nCr