Regneark

I videoen herunder gennemgås GeoGebras regneark.

0:00Introduktion
0:18Hvordan man finder regnearket
1:18Indsætte ekstra rækker
1:45Skrive tekst
2:35Udvide kolonner
3:00Skrive hævede tal (som tekst)
3:30Regning i regneark / Formler
5:00Faste referencer / Brug af $-tegn
7:18Sum af en række tal
8:40Middelværdi
9:06Formatering af tekst i cellerne

Lineær regression

I videoen herunder gennemgås hvordan man kan lave lineær regression ud fra data der er tastet ind i regnearket, samt hvordan man kan få lavet en pæn graf der kan indsættes i Word eller OneNote.

0:00Foretage lineær regression
1:05Hvordan man finder \(R^2\)
1:42Kopiere til tegneblokken
2:05Flytte tegneblok og justere akser
2:50Aksetitler / Tekst på grafen
4:37Vise regressionsligningen i grafvinduet
5:50Kopiere tegningen ud