Konfidensinterval for en hældningskoefficient

Hvis man skal bestemme konfidensintervallet for hældningskoefficienten af en lineær model, starter man med at lave lineær regression som man plejer. Herefter kopieres modellen til tegneblokken.

Når man kopierer modellen til tegneblokken, får man (i algebravinduet) en funktion og en liste med datapunkter. I den følgende beregning hedder funktionen f og listen med datapunkter l1 (det er et lille L og et 1-tal). Hvis de hedder noget andet, er det måske nemmest bare at omdøbe dem.

Kontrollér først at funktionen hedder f og listen med datapunkter hedder l1.

Indtast nu det følgende i GeoGebras CAS-værktøj:

aa := 0.95
ts := InversTFordeling(Længde(l1) − 2, 0.5 + aa/2) sqrt(SAK(l1, f)/(Længde(l1) − 2)) / sqrt(SXX(l1))
Konfidensinterval := {Hældning(f) − ts, Hældning(f) + ts}

Hvis det ikke er 95%-konfidensintervallet man vil finde, men i stedet f.eks. 90%-konfidensintervallet, så skal tallet aa ændres til 0.90.